Hãy để chúng tôi là
một phần trong
thành công của bạn


Hãy cùng chúng tôi khám phá cách thức xây dựng hệ thống kinh doanh thông minh hiệu suất cao tạo thu nhập hiệu quả, liên tục và tự động trên Internet.

Khám phá

Khóa
học

Khóa học tiêu biểu

ZBizWorld mang đến khóa học và giải pháp Internet Business giúp các nhà làm kinh doanh như bạn liên tục có thêm khách hàng mới từ Internet Marketing.

Khóa
học

Khóa học lập trình

ZBizWorld mang đến khóa học phát triển tư duy với ngôn ngữ lập trình Scratch và Python cho các bạn từ 6 đến 18 tuổi.

Giải
pháp

Kinh doanh hiệu quả

Startup

Startup

(Khởi nghiệp kinh doanh)

 • Web IBS Starter
 • Tài Khoản Startup
 • Cộng Đồng Startup
 • Huấn Luyện Startup
 • Hỗ Trợ Toàn Cầu 24/7
Đăng ký
Leading

Leading

(Kinh doanh chuyên nghiệp)

 • Web IBS Standard
 • Tài khoản Leading
 • Cộng Đồng Leading
 • Huấn Luyện Leading
 • Hỗ Trợ Toàn Cầu 24/7
Đăng ký
Mega

Mega

(Kinh doanh toàn cầu)

 • Web IBS Pro
 • Tài khoản Mega
 • Cộng Đồng Mega
 • Huấn Luyện Mega
 • Hỗ Trợ Toàn Cầu 24/7
Đăng ký

Hệ
thống

Sản phẩm và dịch vụ

ZBiz
World

Chúng tôi là ai

Đối tác lãnh đạo toàn cầu ZBiz Mega của Cộng đồng doanh nhân Internet hiệu suất cao ZBizWorld của ZClouding International.


Hãy cùng chúng tôi khám phá cách thức xây dựng hệ thống kinh doanh thông minh hiệu suất cao tạo thu nhập hiệu quả, liên tục và tự động trên Internet.


Hãy đòn bẩy hệ thống sẵn có để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả của chính bạn trên nền tảng Internet!


Sức mạnh từ cộng đồng toàn cầu sẽ giúp bạn thành công bền vững và không giới hạn trong kinh doanh cũng như cuộc sống.


Tìm hiểu thêm

Diễn
giả

Người dẫn dắt

Mr. Nguyễn Trường Giang (James Nguyen)

Giám đốc điều hành ZClouding & Người sáng lập ZBizWorld

Nhà Lãnh Đạo Cấp Cao - Chuyên Gia Đào Tạo & Truyền cảm hứng của Cộng đồng doanh nhân Internet hiệu suất cao ZBizWorld. Hãy cùng chúng tôi khám phá cách thức xây dựng và sở hữu hệ thống kinh doanh thông minh sản sinh lợi nhuận tự động trên internet cùng với ZBizWorld.

Đăng

Trở thành đối tác ZBizWorld

Đăng ký đối tác

Đối tác
kinh doanh

Chứng nhận đạt chuẩn

Phản
hồi

Cảm nhận của Học viên

Đối tác của
chúng tôi

Hợp tác làm việc